top of page

Voorkom en verminder lichamelijke klachten met een goede werkhouding

Werkplekbezoek

Waarom een werkplekbezoek?

Functies en beroepen waarbij werknemers in een langdurige, statische houding werken of veel repeterende bewegingen maken, hebben een verhoogd risico op overbelasting van armen, schouders en rug, en daarmee verhoogde kansen op lichamelijke klachten en vermindering van kwaliteit van leven. Met het werkplekbezoek krijgen werknemers tips en adviezen op de werkvloer op gebied van ergonomisch-verantwoorde werkhoudingen. Aan de hand van het model belasting-belastbaarheid wordt voor werknemers duidelijk welke fysieke en mentale factoren een rol spelen. Daarnaast kan de deelnemer aan de hand van de opgedane kennis en het persoonlijke, schriftelijke rapport de eigen werkhouding en werkplek aanpassen en hierdoor risico’s op lichamelijke klachten verminderen. 

Waaruit bestaat een werkplekbezoek?

  • Bedrijfsbezoek en werkplekoriëntatie.

  • Workshops voor groepen van 5-7 medewerkers (1,5 uur).

  • Individueel werkplekbezoek met instructie (20 minuten per deelnemer).‍

Werkplekbezoek in de praktijk

  • Wij plannen samen met jouw organisatie de gewenste werkplekbezoeken.

  • Een OVGM professional komt voorafgaand aan de werkplekbezoeken langs voor een bedrijfsbezoek en algemene werkplekoriëntatie.

  • Op basis van het bedrijfsbezoek worden de werkplekbezoeken zo goed mogelijk toegespitst op de relevante werkomgeving en doelgroep.

  • De werkplekonderzoeken vinden één op één plaats, hierbij krijgt de medewerker ter plekke tips en adviezen om zijn of haar werkhouding te verbeteren.

  • Na afloop van de werkplekbezoeken ontvangen de leidinggevende en HR een rapportage met de belangrijkste tips per werkplek.

Nooit geweten dat het zorgvuldig kiezen van je houding zoveel invloed kan hebben op je rug.

Rick - oud deelnemer aan het werkplekbezoek

bottom of page