top of page

Ontdek de voordelen van een
rookvrij leven

Stoppen met roken

Waarom de cursus stoppen met roken?

De cursus stoppen met roken is voor alle medewerkers die graag zouden willen stoppen met roken en daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Hoe ziet de cursus stoppen met roken eruit?

Bij de cursus Stoppen met roken zijn er twee mogelijkheden: een groepstraject of individuele interventie. Een groepstraject is opgebouwd uit groepsmomenten en individuele coaching. Het groepstraject bestaat uit een intake vragenlijst, vier workshopsessies (in company) van 1,5 uur, en persoonlijke (online/telefonische) coaching. Aan een groepstraject kunnen maximaal zes deelnemers meedoen. Het groepstraject biedt medewerkers die willen stoppen met roken handvatten en ondersteuning.

 

Soms is een groepstraject niet geschikt en kan een individuele interventie uitkomst bieden. In een persoonlijk coachingstraject voor de duur van gemiddeld acht tot twaalf maanden gaat een medewerker aan de slag met zijn/haar rookgedrag. De start van de interventie bestaat uit een kennismakingsgesprek tussen deelnemer en coach. In dit eerste gesprek worden de doelstellingen van het traject besproken en wordt het huidige rookgedrag in kaart gebracht, onder andere hoelang, hoeveel en wanneer rookt iemand. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de persoonlijke rookgewoonten zodat er maatregelen kunnen worden genomen en daarmee de valkuilen worden vastgesteld. Afhankelijk van de fase van gedragsverandering wordt een persoonlijk plan gemaakt om het stoppen met roken concreet te maken.

Stoppen met roken in de praktijk

  • Medewerkers worden geïnformeerd over het project Stoppen met roken. Indien gewenst maakt OVGM daarvoor de communicatie en voorlichtingsmaterialen.

  • Via de leidinggevenden worden medewerkers die roken uitgenodigd een voorlichtingsmoment te bezoeken.

  • Na afloop van de voorlichting kunnen medewerkers zich aanmelden de uitdaging aan te gaan om te stoppen met roken.

  • Bij de intake wordt het persoonlijk profiel bepaald en kiezen deelnemers voor een groeps- of individuele interventie.

  • Periodiek worden de ervaringen van de deelnemers gecommuniceerd met de collega's.

Na meerdere mislukte stoppogingen is het mij dankzij de cursus toch gelukt om definitief te stoppen met roken.

George - oud deelnemer aan de cursus stoppen met roken

bottom of page