top of page
Bloeddruk lezer

Het vizier op scherp,
meten is weten!

Vitaliteitscheck / Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Waarom een vitaliteitscheck / PMO?

Het periodiek uitvoeren van een Vitaliteitscheck/PMO is een goede start om met het thema Gezondheid & Vitaliteit aan de slag te gaan. Werknemers krijgen inzicht in hun eigen gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid en ontvangen een persoonlijk advies over wat zij kunnen doen om hun gezondheid en vitaliteit te verbeteren. Het resultaat in de vorm van een bedrijfsrapportage geeft werkgevers inzicht in werk-gerelateerde risico’s zodat preventieve maatregelen kunnen worden genomen.

Waaruit bestaat de vitaliteitscheck / het PMO?

 • Een vragenlijstonderzoek over gezondheid, vitaliteit, leefstijl en werkbeleving.

 • Fysieke testen: lengte en gewicht, BMI, tailleomtrek, vetpercentage, bloeddruk, cholesterol, glucose, longfunctie, Functional Movement Screen, duuruithoudingsvermogen (submaximale fietstest), stressmeting, visusonderzoek en audiometrie).

 • Persoonlijk adviesgesprek met medewerker en schriftelijke terugkoppeling over leefstijlprofiel en testresultaten.

 • Bedrijfsadviesgesprek op basis van bedrijfsrapportage.

Vitaliteitscheck / PMO in de praktijk

 • Wij stemmen de inhoud en planning van de vitaliteitcheck af met jouw organisatie, inclusief de gewenste inzichten achteraf.

 • Voorafgaand aan de testdag(en) organiseren we een introductie voor alle medewerkers.

 • Medewerkers ontvangen meer informatie over de testen die worden afgenomen tijdens de vitaliteitscheck.

 • Medewerkers vullen (online) een vragenlijst in die als input dient voor de vitaliteitscheck op locatie.

 • Tijdens de testdag(en) worden deelnemers één voor één getest door een testleider van OVGM.

 • Na afloop van de testen volgt voor elke deelnemer een adviesgesprek met een consulent om de resultaten van de vitaliteitscheck en de vooraf ingevulde vragenlijst te bespreken.

 • Het adviesgesprek wordt afgesloten met een behoeftepeiling waarin de deelnemer kan aangeven óf en op welke manier hij of zij opvolging wenst.

 • Aansluitend aan het adviesgesprek ontvangt de deelnemer een persoonlijk adviesrapport van zijn of haar resultaten.

 • Testgegevens worden inzichtelijk gemaakt en teruggekoppeld middels een anonieme bedrijfsrapportage.

Het is een uitvoerige test en de resultaten klopten met mijn verwachtingen.
D
e handige tips die ik kreeg, zijn concreet en praktisch.

Maarten - oud deelnemer aan de vitaliteitscheck

bottom of page