top of page
Twee collega's overleggen

Verhoog je dagelijkse energieniveau met tips van jouw persoonlijke coach

Persoonlijke coaching

Waarom persoonlijke coaching?

Persoonlijke coaching Leefstijl & Werk  is een individueel begeleidingstraject om leefstijlthema’s te verbeteren en op die manier het dagelijks energieniveau te verhogen en gezondheids- en fitheidsrisico’s te verlagen. Denk hierbij aan:

 • Verminderen van lichamelijke klachten

 • Verlagen risicoprofiel hart- en vaatziekten

 • Verhogen dagelijks energieniveau

 • Stoppen met roken

Waaruit bestaat een persoonlijk coachingstraject?

Het persoonlijk coachingstraject start met een uitgebreid persoonlijk intakegesprek in de vorm van een gestructureerd interview waarin onder andere de motivatie en persoonlijke uitdagingen in kaart worden gebracht. Op basis van het intakegesprek wordt bepaald of een medewerker mag deelnemen aan het persoonlijk coachingstraject en welke activiteiten in het persoonlijk interventieplan worden opgenomen. Wanneer een coachingstraject van start mag gaan, wordt de deelnemer gekoppeld aan een van onze leefstijlcoaches. In goed overleg tussen deelnemer en coach worden face-to-face contactmomenten bepaald. Daarnaast heeft de deelnemer de mogelijkheid om via telefoon of e-mail contact op te nemen met zijn of haar coach.

Persoonlijke coaching in de praktijk

 • Een coachingstraject start met een akkoord tussen jouw organisatie en OVGM over de individuen die persoonlijke coaching zullen krijgen en het aantal uren coaching dat is inbegrepen in elk van de trajecten.

 • Een coaching traject begint altijd met een intake gesprek tussen een van de OVGM coaches en de medewerker.

 • De medewerker wordt op basis van zijn of haar persoonlijke drijfveren en doelen gekoppeld aan een coach.

 • De coach en coachee maken kennis en stemmen gezamenlijk de doelen van de coachee af.

 • Coach en coachee starten met een beginmeting zodat aan het einde van het coaching traject de voortgang kan worden gemeten.

 • Coach en coachee plannen onderling hun contactmomenten waarin voortgang besproken wordt en de coachee handvatten krijgt om zelfstandig verder te werken aan de doelstellingen.

 • Ter afsluiting van een individueel traject wordt een eindmeting gedaan en vooruitgang ten opzichte van de beginmeting vastgesteld.

Door de coaching heb ik nu meer aandacht voor mijn werk-privé balans.
Lolke - oud deelnemer aan het persoonlijk coachingstraject

bottom of page