top of page

Ontdek hoe jij de vitaliteit van jouw medewerkers kunt verhogen

Coaching voor leidinggevenden

Waarom coaching voor leidinggevenden?

Het doel van de cursus coaching voor leidinggevenden is ervoor te zorgen dat leidinggevenden een actieve bijdrage kunnen leveren aan de thema’s duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding voor de medewerkers in hun team. Tijdens de training leren leidinggevenden om signalen op te vangen die op een verminderde duurzame inzetbaarheid duiden. Vervolgens leren zij om hier op een adequate manier mee om te gaan. Dit leidt tot een hoge mate van inzetbaarheid van medewerkers en tot structureel verlaging van verzuimkosten.

De doelstellingen van de training worden opgedeeld in drie niveaus:

Kennis

 • Vergroten van kennis op het gebied van diverse leefstijlitems die van invloed zijn bij het op niveau houden van duurzaam inzetbaar zijn.

 • Inzicht krijgen in het belang van een gezonde leefstijl en duurzaam inzetbaar zijn.

 • Inzicht krijgen in het belang van een goede relatie tussen leidinggevende en medewerker en indien gewenst kennis opdoen om deze relatie te verbeteren.

Attitude

 • Bewust worden van het feit dat kleine aanpassingen op het gebied van (persoonlijke) benadering van medewerkers grote effecten hebben op het niveau van duurzame inzetbaarheid.

Vaardigheden

 • Op basis van het verkregen inzicht een actieve houding hebben in het willen kennen van je medewerkers.

 • Het kunnen voeren van duurzame inzetbaarheidsgesprekken passend bij de uitgangspunten van beleid van het bedrijf.

 • Op adequate wijze en op basis van de uitgangspunten van het beleid van het bedrijf, kunnen rapporteren van de duurzame inzetbaarheidsgesprekken om de opvolging van gemaakte afspraken te monitoren.

 • Het signaleren en communiceren van zaken die van invloed zijn op duurzame inzetbaarheid op zijn afdeling,

 • Een actieve bijdrage leveren binnen het bedrijf aan het thema duurzame inzetbaarheid.

Speeddate in de praktijk

 • In overleg met de directie en HR wordt een maatwerk training gemaakt.

 • Ook worden er voorlichtingsmomenten voor de leden van de doelgroep georganiseerd.

 • Er vindt periodiek een mondelinge terug-koppeling plaats met de directie en HR om de transfer van de opgedane kennis en vaardigheden optimaal te organiseren.

Het item vitaliteit is mede dankzij deze cursus onderdeel geworden van onze bedrijfscultuur.

Henk-Jan - oud deelnemer aan de cursus coaching voor leidinggevenden

bottom of page