top of page
DS 3e.jpg

Goed doen voor onze mensen en voor ons bedrijf!

In gesprek met Karin Pas, HR Business Partner DS Smith Almelo

“Goed doen voor onze mensen en goed doen voor ons bedrijf. Dat is waar we naar op zoek waren. Daarbij speelt mee dat verzuim en duurzame inzetbaarheid in onze branche, en dus ook bij DS Smith, altijd een aandachtsgebied is. Na interne analyses om een antwoord te vinden op de vraag wat te doen, kwamen we al snel uit bij preventieve activiteiten gericht op de medewerker zelf.”

“DS Smith is aangesloten bij Kartoflex en vanuit het HR-platform kreeg ik informatie van Chantal Nijhuis over het FCB-project Vitaal Verder! Het project sprak me direct aan omdat de medewerker als mens centraal wordt gesteld. We hebben in eerste instantie voor het thema vitaliteit gekozen omdat dit item in het kader van duurzaamheid bij ons de hoogste nood kent. We willen eerst ons bedrijfskapitaal (de mens) versterken en vervolgens insteken op de inhoud (vakinhoudelijke scholing). Ik zie Vitaal Verder! als een totaalprogramma, bestaande uit verschillende verdiepingen. Daarom bouwen we het project in stappen op.”

 

“Als eerste stap hebben we gekozen voor de FCB-Tour Vitaal Verder, eigenlijk om twee redenen. Het is een leuke, leerzame en laagdrempelige manier om met vitaliteit bezig te zijn. De tweede reden is dat wij deze Tour zien als startmoment voor het thema ‘duurzaam aantrekkelijk’. Met instemming hebben we deze term van OVGM overgenomen”.

 

“De themaworkshops en het werkplekonderzoek zijn de tweede stap. Ik zie het als verdieping op de thema’s waar enthousiast op gereageerd is tijdens de FCB-Tour. De kracht ervan is dat mensen in korte tijd veel kennis en vaardigheden met elkaar delen waardoor iemand, bij aanpassing van leefstijl, niet als ‘zonderling’ wordt gezien. Dit is een belangrijk mentaal aspect als het over verandering gaat!”

 

“De derde stap wordt ingevuld door Vakmensen in Actie. Het is een individueel en intensief traject waarin gegraven wordt in iemands persoonlijkheid. Ik zie dat bij ons bedrijf mensen er baat bij zouden hebben, maar het niet oppakken of niet op kunnen brengen. In relatie met ons risico op verzuim, is dit een heel goed instrument. De wederkerigheid is dat de deelnemer als ambassadeur de collega’s hopelijk enthousiasmeert. En dat dit ertoe leidt dat collega’s ook aan de slag gaan met verandering van hun leefstijl”.

 

Op de vraag wat de reacties waren bij aankondiging van het project Vitaal Verder! antwoordt Karin dat deze wisselend waren van negatief (“wat een flauwekul”) tot positief. De FCB-Tour vond onder werktijd plaats en deelname was dan ook ‘vrijwillig-verplicht’. “Het was mooi om te ervaren dat daarna, op een enkeling na, louter positieve reacties te horen waren. Een aantal collega’s zijn al direct met de tips aan de slag gegaan.”

 

DS Smith wil het thema duurzaam aantrekkelijk op de radar houden door de ambassadeurs regelmatig de ervaringen te laten ventileren. “Daarnaast is het thema een vast agendapunt in ons MT en een belangrijk item tijdens de jaarlijkse functioneringsgesprekken”.

 

“Ik zal jullie op de hoogte houden van de reacties en ervaringen bij ons in Almelo en Barneveld!”

bottom of page