top of page
Kopie van Ontwerp zonder titel (1).png

Persoonlijke coaching
Afvallen

Wil je graag afvallen en zoek je daarbij de juiste begeleiding? Onze persoonlijke coaching biedt de ondersteuning die je nodig hebt om je doelen te bereiken. Samen met een professionele coach stel je een op maat gemaakt plan op, dat zich richt op gezonde voeding, effectieve beweging en blijvende gedragsveranderingen. Ontvang praktische tips, motivatie en deskundig advies om stap voor stap een gezondere levensstijl te omarmen. 

Werkwijze persoonlijke coaching

Tijdens een videogesprek

Opstart traject

Het persoonlijk coachingstraject start met een intakegesprek waarin de persoonlijke uitdagingen van de medewerker in kaart worden gebracht. Vervolgens wordt de medewerker gekoppeld aan een coach en worden gezamenlijk de doelen van de medewerker afgestemd waaraan hij/zij kan gaan werken.

Collega's lunchen

Inhoud traject

Het traject begint altijd met een beginmeting zodat aan het einde de voortgang gemeten kan worden. De contactmomenten worden onderling afgesproken (combinatie van fysieke en telefonische momenten). Op basis van de eindmeting wordt de vooruitgang ten opzichte van de beginmeting vastgesteld en wordt een advies uitgebracht om zelfstandig verder te werken aan de vastgestelde doelen.

vennootschap

Einde traject

Om onze kwaliteit te waarborgen vindt na afloop van het traject een evaluatie plaats. Hierin kun je, indien gewenst, jouw ervaringen delen met het persoonlijk coachingstraject.

bottom of page