Ergonomisch advies
Het Ergonomisch Advies- en Trainingstraject wordt uitgevoerd door een fysiotherapeut / consulent Leefstijl & Werk. Direct-leidinggevenden, arboprofessional en verzekeraar verwijzen medewerkers met (dreigende) klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat (HBA) door naar dit spreekuur.
Afhankelijk van de functie-eisen van de medewerker en zijn klachtenpatroon volgt een advies met vervolgacties. Standaard worden hierbij vier stappen gevolgd:

- Onderzoek en Diagnosestelling
- Werkplekbezoek
- Individuele advisering
- Huiswerkopdrachten
In combinatie met de verschillende HBA-trajecten die elders op de website worden genoemd, is het Ergonomisch Advies- en Trainingstraject een effectief en laagdrempelig instrument om het arbeidsverzuim ten gevolge van klachten en pijn aan het houdings- en bewegingsapparaat te reduceren. Periodiek vindt rapportage en terugkoppeling plaats naar het management waarin de individuele bevindingen en adviezen vertaald zijn in organisatiegerichte aanbevelingen.