Arbozorg
Arbozorg is meer dan alleen uitvoering geven aan de wettelijk verplichte activiteiten. De werkgever krijgt steeds meer verantwoordelijkheden om zorg te dragen voor medewerkers.Een effectief beleid wordt geformuleerd om met visie in de toekomst te investeren, zo wordt ad hoc beleid voorkomen. De volgende stap is aandacht te besteden aan de implementatie van het geformuleerde beleid.Voor het formuleren van beleid rondom arbozorg is inzicht nodig in de activiteiten op het gebied van arbo, de ziekteverzuimprocedure en de manier waarop het Sociaal Medisch Team (SMT) gestalte heeft gekregen binnen de organisatie.

Schroom niet contact met ons op te nemen als u belangstelling heeft voor meer informatie.