Financiering
Het beleid van de overheid is erop gericht de alsmaar toenemende kosten en de verantwoordelijkheid van verzuim en WIA-instroom voor rekening van de werkgevers te laten komen. Als werkgever heeft u te maken met o.a. WULBZ. Daarnaast zijn er mogelijkheden tot subsidies en tracht u eventueel samen met uw arbodienst de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers op de werkplek te optimaliseren. Ondanks al uw 'aandacht voor zorg' verzuimen medewerkers. Wat kost u dit eigenlijk per jaar?De factoren die de hoogte van uw verzuimkosten bepalen, zijn Verzekeringen, Subsidies, Directe en indirecte verzuimkosten en Arbokosten.