Gezondheidsbevordering
Voor u als werkgever is het doel van gezondheidsbevordering het hebben en houden van gezonde en fitte medewerkers. Voor de individuele medewerker is het doel het welzijn (ofwel kwaliteit van leven) bevorderen. Het welzijn wordt beïnvloed door het gevoel dat de organisatie aandacht heeft en zorg draagt voor haar medewerkers.Diverse factoren zijn van invloed op de gezondheid binnen een organisatie; cultuur, structuur, interne communicatie, loopbaanmanagement en leefstijl.Schroom niet contact met ons op te nemen als u belangstelling heeft voor meer informatie.