Over OVGM

Het is nog niet zo lang geleden dat het management van organisaties nauwelijks aandacht had voor de gezondheid van haar medewerkers. De laatste tijd krijgt het management werkelijk aandacht voor de gezondheid van haar medewerkers, niet in de laatste plaats door de steeds strengere (financiŽle) eisen die gesteld worden vanuit de wetgeving.

Gelet op het aantal maatschappelijke ontwikkelingen zal gezondheidsmanagement de komende jaren steeds meer een van de speerpunten van directiebeleid worden. De reden hiervoor is niet alleen het reduceren van verzuimkosten en de gevolgen van dit verzuim (o.a. verminderde inzetbaarheid), maar ook het terugdringen van verloop door (extra) zorg als secundaire arbeidsvoorwaarde aan te bieden.

Met behulp van het model Gezondheidsmanagement wordt de vraagstelling (problematiek) van de opdrachtgever in kaart gebracht en geanalyseerd. Het model is ontwikkeld om het grote aantal spelers op het speelveld van gezondheidsmanagement (met ieder hun eigen belangen) op een simpele wijze in beeld te brengen, waardoor inzicht ontstaat en afgewogen beleidskeuzes gemaakt kunnen worden om de gestelde doelen te realiseren.