Welke eisen stelt UWV bij langdurig ziekteverzuim?