Eigen risicodragerschap, wat is dat?

In wat kost een arbeidsongeschiktheidsuitkering heb je kunnen lezen wat de gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor de premielast van een werkgever kunnen zijn.

Is het eigen risicodragerschap de oplossing?

Als werkgever heb je de keus hoe je je werknemers tegen langdurige arbeidsongeschikt wenst te verzekeren:

  1. Je kunt in het zogeheten publieke bestel blijven. Dit betekent dat het UWV de uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de reÔntegratie van je (ex-) werknemer voor je verzorgt. De kosten van deze arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt via premiedifferentiatie gefinancierd.
  2. Daarnaast is er de mogelijkheid om uit het publieke bestel te treden en zelf het financiŽle risico van langdurige arbeidsongeschiktheid van ťťn van je (ex-) werknemers te dragen, dan wel dit financiŽle risico bij een private verzekeraar te herverzekeren.
    Zoals in ons vorige artikel aangegeven, zijn de financiŽle gevolgen van het toekennen van een  langdurige arbeidsongeschiktheidsuitkering niet mals. En dan te bedenken dat de hoogte van de premies door de overheid worden vastgesteld. Uit de praktijk blijkt dat jaarlijks sprake is van een verhoging van de premies. Dit heeft de nodige financiŽle consequenties voor de werkgever.

Momenteel is de situatie dusdanig dat bij een premiepercentage beneden de vastgestelde maximale premie van 2,2% de gedifferentieerde premie in de regel leidt tot een betaling van bijna 2 maal de loongerelateerde arbeidsongeschiktheidsuitkering die het UWV uitkeert.
Is het dan de oplossing om uit het publieke bestel te treden?
Deze vraag is moeilijk te beantwoorden en is met name afhankelijk van je persoonlijke situatie. Als een werkgever uit het publieke bestel wil treden, kan dit ook de nodige kosten met zich mee brengen. Rekening houdend met de wet- en regelgeving zullen deze extra kosten in beeld gebracht moeten worden. Bijvoorbeeld als je (ex-)werknemer al een langdurige arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV ontvangt, zal een private verzekeraar dit zogeheten inlooprisico in de regel niet gratis mee willen verzekeren. 
Daarnaast kunnen private verzekeraars de nodige verplichtingen in de polis opnemen. Waneer je namelijk uit het publieke bestel treedt, ben je als werkgever verantwoordelijk voor de reÔntegratie van je (ex-) werknemer gedurende de eerste 10 jaar van de langdurige arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het verdient dan ook aanbeveling dat je je door een onafhankelijke partij in deze laat bijstaan en laat adviseren.