De arbeidsongeschiktheids-uitkering, wat kost dat?

De zorg voor en kosten van het sociaal vangnet worden meer en meer bij de werkgever neergelegd. Bij arbeidsongeschiktheid betaalt de werkgever gedurende twee jaar het loon tijdens ziekte door. Maar wat kost een langdurige arbeidsongeschiktheidsuitkering eigenlijk?

Stel, je bent werkgever met een totaal premieplichtig loon van € 2.000.000,- en je werknemer van 56 jaar ontvangt vanaf 2009 een loongerelateerde arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV van € 20.000,- per jaar. De belastingdienst stelt jouw gedifferentieerde premie dan als volgt vast.

Eerst word je individuele risicopercentage vastgesteld. Dit percentage laat de verhouding zien tussen de arbeidsongeschiktheidsuitkering van je (ex-)werknemer en je premieplichtig loon. In het voorbeeld bedraagt je individuele risicopercentage: 20.000 / 2.000.000 x 100 = 1%.

Je individuele risicopercentage wordt vergeleken met het gemiddelde werkgevers risicopercentage. Voor 2011 bedraagt het gemiddelde werkgevers risicopercentage: 0,28%. Het verschil is dan: 1% – 0,28% = 0,72%.

Dit percentage wordt gecorrigeerd met de algemene correctiefactor. Voor 2011 bedraagt de algemene correctiefactor 1,96. Door de correctiefactor toe te passen op het verschil tussen het gemiddelde werkgeversrisicopercentage en je individuele risicopercentage word je opslagpercentage vastgesteld. Je opslagpercentage bedraagt: 1,96 x 0,72% = 1,41%.

Het gedifferentieerde premiepercentage bestaat uit een landelijk vastgesteld premiepercentage (voor 2011: 0,62%) en de individueel bepaalde opslag (in jouw geval 1,41%), zodat het totale premiepercentage uitkomt op 2,03%. Gelet op de hoogte van je premieplichtig loon betaal je over 2011 een bedrag van € 40.600,- aan premie (2,03% van € 2.000.000,-).

Gedurende 10 jaar is de arbeidsongeschiktheidsuitkering van invloed op de hoogte van de premie. De loongerelateerde arbeidsongeschiktheidsuitkering bedraagt maximaal 38 maanden. Dit betekent dat je, bij een gelijkblijvende premie, gedurende de eerste 38 maanden zo’n € 128.500,- aan premie bent verschuldigd. De premiepercentages worden door de overheid bepaald en jaarlijks blijkt dat sprake is van een verhoging van de percentages. Na de loongerelateerde arbeidsongeschiktheidsuitkering is alleen de (eventuele) vervolguitkering, gebaseerd op het minimumloon, van invloed op de premie.