Met visie investeren in mensen

De laatste jaren krijgt het management van organisaties werkelijk aandacht voor de “zorg” van haar medewerkers. Onder de noemer gezondheidsmanagement wordt geprobeerd structureel beleid op het gebied van preventie, arbozorg en reďntegratie op de werkvloer in te voeren.

Volg OVGM op Twitter

Sinds een tijdje is Oude Vrielink Gezondheidsmanagement te vinden op Twitter. Vind je het leuk om dagelijks tipjes te ontvangen of allerlei leuke weetjes op leefstijlvlak? Volg ons dan op het volgende adres: www.twitter.com/ovgm.

 

Met behulp van het model Gezondheidsmanagement wordt de vraagstelling (problematiek) van de opdrachtgever in kaart gebracht en geanalyseerd. Het denkmodel is ontwikkeld om het grote aantal spelers op het speelveld van gezondheidsmanagement (met ieder hun eigen belangen) op een simpele wijze in beeld te brengen. Daardoor ontstaat inzicht en kunnen afgewogen beleidskeuzes gemaakt worden om de gestelde doelen te realiseren.

In de praktijk blijkt dat trajecten in het kader van gezondheidsmanagement dynamische processen zijn die een aantal karakteristieken kennen, te weten:

  • Van individu gerichte naar organisatie gerichte activiteiten.
  • Van reďntegratie naar preventie activiteiten.
  • Van ad hoc activiteiten naar activiteiten voortkomend uit beleid.
  • Vanuit het beeld dat de activiteiten een kostenpost zijn, komen tot het inzicht dat sprake is van een investering die rendement oplevert.

Dit proces gaat niet vanzelf. Voortdurend keuzes maken en op een creatieve manier naar oplossingen zoeken. Dit betekent ook de durf hebben om nieuwe, ongebaande wegen te zoeken en in te gaan. Als u dat durft, kunnen wij als partner een rol spelen binnen uw organisatie!

Interesse in de leefstijlagenda: Fit in je Vel 2017: Kijk dan eens op www.fitinjevelagenda.nl

Een leuk eindejaarskado of relatiegeschenk!